Menu
科室介绍 更多内容
能开展大面积烧伤抢救治疗、化学烧伤治疗、电烧伤早期手术扩创——皮瓣移植一期修复创面。各种原因所致皮肤软组织缺损和慢性难愈合创面治疗。瘢痕与烧伤晚期畸形的整形外科治疗,手部创伤的早期及后期畸形治疗。皮肤软组织肿瘤及色素性疾病。目前开展了复合皮移植治疗烧...
科室公告
医疗服务